संवाद स्पंदन नीलिमा गावडे ०५ जुलै २०२२
विद्याबाळ अध्यासनाच्या अंतर्गत साऱ्याजणीच्या अक्षरवाटा ह्या उपक्रमा अंतर्गत मासिकाच्या कार्याचा आणि प्रवासावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यातीलच एक लेख म्हणजे निलीमा गावडे ह्यांचा “संवाद स्पंदन” ह्या सदरावरील लेख. संवाद स्पंदनची सुरुवात ही, परिवर्तनाची जी चळवळ आहे. ह्या चळवळचा अखंड चालु असलेला प्रवास सर्वांपर्यंत पोहचवण्याच्या हेतुने सुरु झाली. ह्या लेखात निलीमा गावडे ह्यांनी जान…
पुरुषभान नीलिमा गावडे ०५ जुलै २०२२
आधीच्या लेखांमधुन आपल्या लक्षात आले की मिळुन साऱ्याजणीने वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य केले आहे. पण स्त्री मासिक म्हटंल की सर्वसाधारण समजुतीनुसार असं वाटत की हे केवळ स्त्रीयांच्या प्रश्नांवर भाष्य करते पण तसं नाही, “ती,ते आणि तो यांचा स्वतःशी आणि परस्परांशी नव्यानं संवाद होण्यासाठी… मासिक नव्हे चळवळ!” अशी आपल्या मासिकाची tagline आहे. आणि त्याला अनुसरुनच आपण कोणत्याही एका लिंगाचा नाही तर त्यातील वैविध…
साऱ्याजणींचं 'खबर लहरिया' भाग ३ संध्या गवळी ०१ जुलै २०२२
वर्तमानपत्र, मासिकं ह्या ठिकाणी नेहमी एक सदर चालु असत. म्हणजे लेखांची एक मालिकाच चालु असते. अश्या सदरांची गरज काय? असा ही प्रश्न बऱ्याच जणांना पडत असेल पण ह्या सदरांतुनच एका विषयाकडे बघण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोण आपल्याला समजतात. कोणताही विषय घेतला तर आपल्या लक्षात येतं की ह्या कडे एकाच बाजुने बघणे म्हणजे त्या विषयाला निटसा न्याय न देण्यासारखंच आहे. आणि अश्या विषयांना न्याय देण्याचे आणि त्यांच्या वे…
साऱ्याजणींचं 'खबर लहरिया' भाग २ संध्या गवळी ०१ जुलै २०२२
वर्तमानपत्र, मासिकं ह्या ठिकाणी नेहमी एक सदर चालु असत. म्हणजे लेखांची एक मालिकाच चालु असते. अश्या सदरांची गरज काय? असा ही प्रश्न बऱ्याच जणांना पडत असेल पण ह्या सदरांतुनच एका विषयाकडे बघण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोण आपल्याला समजतात. कोणताही विषय घेतला तर आपल्या लक्षात येतं की ह्या कडे एकाच बाजुने बघणे म्हणजे त्या विषयाला निटसा न्याय न देण्यासारखंच आहे. आणि अश्या विषयांना न्याय देण्याचे आणि त्यांच्या वे…
साऱ्याजणींचं 'खबर लहरिया' भाग १ संध्या गवळी ०१ जुलै २०२२
वर्तमानपत्र, मासिकं ह्या ठिकाणी नेहमी एक सदर चालु असत. म्हणजे लेखांची एक मालिकाच चालु असते. अश्या सदरांची गरज काय? असा ही प्रश्न बऱ्याच जणांना पडत असेल पण ह्या सदरांतुनच एका विषयाकडे बघण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोण आपल्याला समजतात. कोणताही विषय घेतला तर आपल्या लक्षात येतं की ह्या कडे एकाच बाजुने बघणे म्हणजे त्या विषयाला निटसा न्याय न देण्यासारखंच आहे. आणि अश्या विषयांना न्याय देण्याचे आणि त्यांच्या वे…
मिळून साऱ्याजणीतलं कथाविश्व नीलिमा बोरवणकर २१ जून २०२२
'मिळून साऱ्याजणी'च्या ३१ व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने मासिकाच्या संस्थापक-संपादक स्मृतिशेष विद्या बाळ यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्याच्या हेतूने या मासिकानं सामाजिक, वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा अभ्यास करणारा 'विद्या बाळ अध्यासन प्रकल्प' सुरु केला गेला. “साऱ्याजणीच्या अक्षरवाटा” यी शिर्षकाने हा अभ्यास प्रकल्प पुर्ण झाला आहे. आपल्या वेगळ्या जाणीवे मधून मिळून साऱ्याजणी ह्या मा…
अस्तित्व राम मधुघन २१ जून २०२२
मी तेव्हा पुण्यात राहात कर्वेनगरात होतो. ऑफिस वारजे येथील रुणवाल सोसायटीत होते. तिथून वारजे पुलाजवळ उतरून, मी बहुतेकदा पायीच चालत कर्वेनगरमधील स्पेन्सर्स चौकात जायचो. २०१५ चा ऑक्टोबर महिना असावा, नेहमी प्रमाणे काम आटोपून मी ऑफिसातून निघालो. भूक लागली होती म्हणून काहीतरी खाण्याच्या शोधात मी थोडा पुढील बाजूस गेलो, तिथे कच्छी दाबेलीची गाडी लागलेली असायचीच. मी एक दाबेली ऑर्डर करून उगाच इकडेतिकडे न्याह…
महात्म्याची दुसरी बाजू : गांधी का मरत नाही हेमंत सावळे ०७ जून २०२२
कोणत्याही व्यक्तीला कमी लेखायचं असेल तर त्या व्यक्तीच्या विरोधकाला जास्त महत्त्व द्या. कुठल्याही व्यक्तीची प्रतिष्ठा कमी करायची असेल तर त्या व्यक्तीची प्रतिमा मलिन करा. एखाद्या प्रतिष्ठित आणि नावाजलेल्या माणसाच्या दोन बाजू असतात आणि त्या दोन्ही बाजूंचा अभ्यास केल्यावर आपण कुठल्यातरी निष्कर्षापर्यंत पोचायला हवं. विरोधकांच्या कुटिल कारस्थानांना बळी पडलेल्या एका महात्म्याची प्रतिमा आज एवढी मलीन करून …
मिळून साऱ्याजणीची मुखपृष्ठे - मासिकाचा आशयघन, बोलका चेहरा मिलिंद जोशी ०१ जून २०२२
विद्या बाळ अध्यासन प्रकल्पांतर्गत 'साऱ्याजणीच्या अक्षरवाटा' ऑगस्ट १९८९ ते जुलै २०१९ 'एक प्रवास : आत्मभान, समाजभान आणि माणूसभान जागवण्याचा' मासिकाच्या संस्थापक-संपादक स्मृतीशेष विद्या बाळ यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी मिळून साऱ्याजणी मासिकानं ऑगस्ट १९८९ ते जुलै २०१९ या ३१ वर्षात सामाजिक, वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा अभ्यास विद्या बाळ अभ्यासन प्रकल्पांत…