‘मिळून साऱ्याजणी’ : सिद्धान्त आणि अनुभव यांना जोडणारा पूल (उत्तरार्ध) वैशाली जोशी १६ जून २०२२

मिळून साऱ्याजणीची ३१ वर्षांची कारकीर्द म्हणजे समग्र परिवर्तनासाठी चालू असलेल्या वाटचालीतील एक दिशादर्शक पाऊल आहे. घरापासून समाजापर्यंत आणि व्यक्तीपासून ते संघटीत समूहांपर्यंत, स्त्री, पुरुष, LGBTQI+ अशा सर्वांना जाचक, रूढीग्रस्त चाकोऱ्यांमधून सोडवणारं, सच्च्या माणूसपणाकडे नेणारं जे जे काही असेल त्यासाठीचे विचारपीठ ही 'साऱ्याजणी'ची भूमिका आहे. मानवी समाजात हजारो वर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक विष…

‘मिळून साऱ्याजणी’ : सिद्धान्त आणि अनुभव यांना जोडणारा पूल (पूर्वार्ध) वैशाली जोशी १६ जून २०२२

मिळून साऱ्याजणीची ३१ वर्षांची कारकीर्द म्हणजे समग्र परिवर्तनासाठी चालू असलेल्या वाटचालीतील एक दिशादर्शक पाऊल आहे. घरापासून समाजापर्यंत आणि व्यक्तीपासून ते संघटीत समूहांपर्यंत, स्त्री, पुरुष, LGBTQI+ अशा सर्वांना जाचक, रूढीग्रस्त चाकोऱ्यांमधून सोडवणारं, सच्च्या माणूसपणाकडे नेणारं जे जे काही असेल त्यासाठीचे विचारपीठ ही 'साऱ्याजणी'ची भूमिका आहे. मानवी समाजात हजारो वर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक वि…